Førstehjælp ved tandulykker

Mange voksne og hvert andet barn kommer til skade med tænderne. Med den rigtige hjælp kan hver anden udslåede tand gro fast igen.

Hvis tanden er slået ud er der i grunden kun tre regler at huske på:

  • Find tanden
  • Opbevar tanden fugtigt
  • Tag straks til tandlægen eller skadestuen

Det bedste er at opbevare tanden i fysiologisk saltvand, der hører til standardudstyret i en ambulance. Men mælk eller vand kan dog bruges. Man kan også opbevare tanden i munden – enten den tilskadekomnes eller en hjælpers mund. Læg tanden mellem tandrækken og læben for at undgå at komme til at sluge tanden. Eller sæt simpelthen tanden op i hullet, hvor den kom fra.

Hvis tanden er knækket og den afknækkede del findes, gælder de samme tre regler.

Hvis tanden er slået løs men ikke ud, så tag også straks til tandlæge eller skadestue. Jo før behandlingen starter, jo bedre chancer har den for at lykkes.

Også for tænder gælder det, at hurtig hjælp er dobbelt hjælp.