Krone- og brobehandling

Kronebehandling

Er der mistet så meget materiale på en tand, at den ikke kan genopbygges med en fyldning, er den eneste mulige behandling en krone. En krone kan fremstilles enten i guld eller porcelæn eller i en kombination af metal og porcelæn, en såkaldt metalkeramisk krone. Guldkroner er stærke og bruges hovedsagelig til kindtænder. Porcelænskroner ligner jo, som navnet siger, naturlige tænder, men er ikke så stærke som guldkroner. Metalkeramiske kroner kombinerer metallets styrke med porcelænets tandfarvede udseende. Disse kan anvendes på stort set alle tænder. Ved meget lyse og gennemskinnelige fortænder er porcelænskroner dog at foretrække. Enkelte foretrækker at fremstille kroner i plast. Plastkroner slides dog meget hurtigt og må siges at være en midlertidig løsning.

Brobehandling

Har man mistet en eller flere tænder, men stadig har gode tænder tilbage på hver side af det opståede mellemrum, kan man få fremstillet en bro. En lang bro kræver flere naturlige tænder til at bære den, da en bro cementeres fast på de naturlige tænder, de såkaldte bropiller. Det er overordentlig vigtigt at blive instrueret grundigt i rengøringen omkring og under en bro.