Kundepolitik

Vi kalder vores kunder ’patienter’. I blandt forskellige udtryk nogle tandlæger vælger at bruge: kunder, klienter, patienter, finder vi at ’patient’ på bedste måde udtrykker det tillidsforhold der skal være mellem behandler og … patient.

Vi respekterer patientens krav på oplysning om sundheds- og sygdomstilstand ligesom vi respekterer patientens ret til fuld kontrol over egen behandling. Vi har udstyr til at optage såvel røntgen som almindelige billeder af munden og se dem sammen med patienten, ligesom vi har modeller vi bruger til at forklare om tændernes og mundens tilstand. Vigtigst af alt har vi tiden til at sikre os, at vores patienter forstår deres sundhedstilstand og eventuelle behandlingsbehov.

Vi oplyser gerne vores almindelige prisliste. Hvis en pris kan svinge, oplyser vi gerne hvilke faktorer der har betydning for prisdannelsen (oftest tidsforbrug). Vi tilbyder altid et skriftligt prisoverslag inden en større behandling påbegyndes.