Prispolitik

Vi giver ikke rabat. Vi ønsker ikke at opfordre til uetisk adfærd ved at tilbyde rabatter på upåkrævede behandlinger.

Vi giver ikke nedslag. Vi vil ikke forsøge at undskylde en fejl i behandlingen med et nedslag i prisen. Opstår der fejl i behandlingen, vil vi i stedet arbejde videre til fejlen er udbedret.

Vi laver aldrig ’sort’. Medarbejdere, der benytter klinikkens faciliteter til at udføre behandling ’uden regning og journal’, vil blive bortvist. (Medarbejdere må efter nærmere aftale gerne behandle egen nærmeste familie på disse betingelser: Der skal skrives journal, der skal skrives regning, der ydes en rabat som skal være nøjagtig 100%, og der må ikke være noget vederlag under bordet.)

Patientens andel af betalingen forfalder kontant ved behandlingens afslutning.

Vi modtager kontant samt Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

 

Vi kreditvurderer alle patienter inden behandling påbegyndes.

Kreditvurderingen består af en undersøgelse af, om patienten er registreret som dårlig betaler hos RKI. Hvis dette opslag viser at patienten er registreret som dårlig betaler vil behandling kun blive tilbudt mod forudbetaling. Alle patienter kan undgå at blive kreditvurderede ved slet og ret at tilbyde forudbetaling.

 

Vi forlanger ubetinget at få betaling for udført arbejde.

Vi forsøger at inddrive eventuelle tilgodehavender ved op til tre rykkere. Den første er gratis, men for nr. 2 og 3 beregner vi os kr. 50,- /stk. til dækning af omkostningerne ved håndteringen af debitorbogholderiet. Herefter lader vi RKI om at udsende en rykker for til sidst at lade advokatfirmaet Per Bruhn & Partner udføre den egentlige incasso.