Produktpolitik

Vi tilbyder kun 1. klasses behandling. Hvis vi tilbyder patienten et valg mellem flere forskellige behandlinger, er det kun 1. klasses behandlinger, der skal vælges imellem. Hvis den økonomiske ramme spænder ben for den rigtige behandling gør vi os umage for at finde det bedst mulige alternativ.

Mette tager steriliserede instrumenter fra DAC'en.Vi benytter kun 1. klasses leverandører. Alle materialer og medicinsk udstyr kommer fra anerkendte og godkendte leverandører. Al vores protetik (kroner, proteser, broer osv.) bliver fremstillet eller kontrolleret på danske laboratorier, som vi nøje har udvalgt til at være vores samarbejdspartnere.

Vi forbeholder os ret til at sige nej. Hvis patienten ønsker en behandling, der efter vores opfattelse strider mod en korrekt faglig etisk adfærd, fx operative indgreb på raske tænder af rent kosmetiske årsager, vil vi efter vores bedste evne forsøge at overbevise patienten om at lade være. Hvis vi ikke kan overbevise patienten om denne fornuft, vil vi slet og ret afvise at lave behandlingen.

Vi accepterer ikke svipsere. Ethvert arbejde der forlader klinikken skal være det for udgangspunktet optimale. Når det sker, at det produkt vi leverer ved et uheld ikke lever op til denne målsætning, laver vi det om indtil målet er nået.