Proteser

Helprotese

Helproteser anvendes, hvis alle tænder har måttet fjernes. Inden man beslutter sig for at trække de sidste tænder ud, er det vigtigt at undersøge, om enkelte af tænderne kan bevares som støtte for en delprotese. Man skal ligeledes overveje mulighederne for indsættelse af implantater. Det kan være en vanskelig og sej kamp at være protesebærer, og ofte må man fravælge kost, der ikke kan tygges med proteserne. I overmunden kan protesen som regel fremstilles, så den suger sig godt fast i ganen, men i undermunden ligger protesen løst på gummen, og selvom protesen fremstilles med gode teknikker til at udnytte muskulaturen, er det ofte vanskeligt at få en tilfredsstillende protesefunktion i underkæben. Mange patienter har kun lidt gumme tilbage i underkæben og bliver aldrig rigtig dus med protesen.
Når proteser skal fremstilles, kan den isættes samtidig med at man fjerner de sidste tænder, således at man ikke har nogen tandløs periode. En sådan protese betegnes en immediat protese. Når man har fået isat en sådan protese, skal den senere justeres for at tilpasses de ændringer, der sker i knogleunderlaget. Disse ændringer sker særlig hurtigt i månederne lige efter at tænderne er trukket ud.

Der sker en individuel, men fortløbende, forringelse af proteseforholdene fordi gummerne svinder. Det betyder, at protesebærere bør få proteserne og deres pasform vurderet én gang om året hos tandlægen. Samtidig kan man få vurderet mundhulen, således at eventuelle sygdomsprocesser ikke får lov at udvikle sig.

En del protesepatienter udvikler svamp i mundhulen. Denne svamp kan give anledning til irritation, men enkelte patienter mærker ikke selv svampeinfektionen. Det er derfor vigtigt, at man får efterset både proteser og slimhinder én gang årligt.

Delprotese

En delprotese kan erstatte mistede tænder, lige fra en enkelt tand til stort set hele tandsættet. Den bedste delprotese er en delprotese, som har et støbt metalstel og som med bøjler sidder fast på de naturlige tænder. Protesen kan tages ind og ud og skal fjernes fra tænderne under tandbørstning og anden mundhygiejne. Mundhygiejnen er meget væsentlig, når man bærer delproteser, fordi delprotesens bøjler, som griber omkring de naturlige tænder, er bakteriesamlere. Hvis man har en dårlig mundhygiejne, vil bøjlerne være medvirkende til at der kommer hul og parodontose svarende til disse bøjler.
Nogle af bøjlerne er placeret på tændernes tyggeflader, således at de naturlige tænder bærer en del af tyggetrykket. Dette betyder at gummerne ikke belastes så hårdt og derfor ikke svinder så hurtigt.

Såfremt man har enkelte tænder tilbage, som ikke er gode nok til at man vil ofre en delprotese med et støbt stel, kan man få fremstillet en delprotese i plastik med nogle simple bukkede bøjler. Protesen sidder så rimelig godt, men er absolut en midlertidig løsning, som er en overgangsløsning indtil de naturlige tænder går til og der skal fremstilles en helprotese.

Det er vigtigt at protesebøjlerne justeres med mellemrum, således at protesen hele tiden sidder godt fast og man føler det behageligt. I princippet kan man bære sin delprotese døgnet rundt og man behøver kun at tage den ud i forbindelse med mundhygiejne. De regelmæssige eftersyn af tænder og protese er dog vigtige, da proteser forsynede med bøjler, er bakteriesamlere og kræver meget omhyggelig hygiejne.