Respekt for tænder

“Respekt for tænder” beskriver vores grundtanke i tilgangen til dine tænder:

  • de var perfekte fra begyndelsen af (ingen tand er skabt til at bliver boret i…)
  • raske tænder kræver absolut ingen behandling
  • syge tænder skal behandles med det mindst omfattende, men dog tilstrækkelige indgreb

Kort fortalt betyder det bare, at vi prioriterer forebyggende behandling meget højt, for tand(substans) der er fjernet kommer aldrig tilbage. Desuden har forebyggende tandbehandling også generelt en meget lavere pris og et relativt større tilskud fra sygesikringen end reparerende tandbehandling.