Undersøgelse

Hvis man vil bevare en god mund- og tandsundhed er det vigtigt at blive undersøgt hos tandlæge eller tandplejer med jævne mellemrum.
De to mest almindelige sygdomme i munden er caries og parodontose (eller forstadier hertil). Typisk for begge sygdomme er, at man selv intet mærker til sygdommene før de er meget langt fremskredne.

Caries (huller)

Sonde, pincet og spejl.
Sonde, pincet og spejl er for mange mennesker symbolet på en tandlæge. Hvis man først henvender sig hos tandlægen når man selv mærker et hul i en tand, vil sygdommen oftest være så fremskreden, at tanden skal rodbehandles. Hullet vil også tit være blevet så stort, at tanden ikke længere kan behandles med almindelig fyldning, men skal have en krone på. Selvom du får udført 1. klasses tandlægearbejde, kan en rodbehandlet tand med krone aldrig blive så god som en sund tand eller som en tand med blot en lille fyldning. Derfor er det vigtigt at få tandlægen eller tandplejeren til finde hullerne, mens de endnu er små og enkle at behandle.
Parodontose (de løse tænders sygdom)

Parodontose er en sygdom, der oftest udvikler sig langsomt over mange år. Den vil tit, men ikke altid, være forbundet til tandkødsbetændelse, hvor tandkødet bløder f. eks. ved tandbørstning, men som patient opdager man som regel ikke, man har et problem før tænderne begynder at blive løse. Ligesom for caries gælder, at man har bedst mulighed for at behandle sygdommen, hvis man sætter ind tidligt i forløbet, for når sygdommen er så fremskreden at tænderne begynder at blive løse, er der normalt kun tilbage at trække dem ud.
Når du kommer til undersøgelse på klinikken, vil vi hver gang undersøge dig for caries, parodontose og tegn på forstadier hertil. Vi ser efter, om du har uhensigtsmæssigt slid eller andre skader på dine tænder. Vi vil også se din mundslimhinde efter for sygdom i munden samt for forandringer, der kan tyde på sygdomme andre steder i kroppen. Mange, også alvorlige, sygdomme i f. eks. blodet, kan vise sig i mundslimhinden først.

Bitewings (røntgenbilleder af tandmellemrum)

Når tænderne står tæt op ad hinanden, kan der nemt opstå huller i de tandflader, hvor to tænder mødes. Da man ikke umiddelbart kan se disse flader, kan huller opstået her vokse sig store, før tandlæge eller tandplejer kan se dem. Derfor vil mange patienter jævnligt blive tilbudt røntgenbilleder af tandmellemrummene. På disse billeder, vil man kunne se de skjulte huller og få dem standset med fluor og tandtråd eller behandlet med fyldning, hvis der er behov for det. Bitewings kan også afsløre caries under fyldninger og kroner og anden caries, som ikke direkte kan erkendes. Billederne viser også knogleforløbet omkring tænderne og hjælper på den måde med til at opdage parodontose tidligt.